REAGIRANJE – GO SDP UMAG
Datum: 06.04.2009
Tema: SDP - UMAG


Povodom sve učestalijih napada na predstavnicu SDP-a u Gradskom poglavarstvu Grada Umaga, u pozadini kojih se krije pokušaj diskreditacije naše stranke uoči predstojećih lokalnih izbora, a što se manifestira kroz obmanjivanje javnosti iznošenjem niza neistina sa strane čelnika pojedinih političkih opcija u Umagu, osjećamo potrebu javno reagirati.
SDP grada Umaga je prvi put u posljednjih 16 godina participirao u izvršnoj vlasti. Preuzimamo na sebe svu odgovornost koja iz toga proizlazi, imajući u vidu da SDP predstavlja jedan član tehničkog poglavarstva od njih sedam, te da u Gradskom vijeću interese građana zastupaju i brane dva vijećnika SDP-a, od njih devetnaest. Politička javnost, a posebno naši politički rivali, imaju puno pravo o tome kritički govoriti. Radujemo se tim kritikama jer, u ovom slučaju, iste više govore o onome tko ih je izrekao nego o nama.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o sustavu gradske uprave Grada Umaga, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća 3. studenog 2008. godine, do tada jedinstveni Upravni odjel za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti razdvojen je na dva nova upravna odjela: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Odjeli su otpočeli s radom 1. siječnja 2009. godine. Javni natječaj za popunu radnih mjesta pročelnika objavljen je 16. siječnja 2009. godine.

Imajući u vidu da posao u gradskoj upravi ne smije stati, a Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju treba i do kraja ustrojiti, naša članica i aktualna dogradonačelnica, Mirjana Vrbat Škopac javila se je na javni natječaj za popunu radnog mjesta pročelnice, sa znanjem i uz podršku SDP-a grada Umaga, kao i svih političkih stranaka i nezavisne liste, koje čine tehničko poglavarstvo grada Umaga. Očekivano, bila je jedina kandidatkinja, jer se na posljednjih pet raspisanih javnih natječaja, za koje je uvjet bila visoka naobrazba građevinskog ili arhitekturnog smjera, u gradu Umagu nije javio nitko.

S tim u vezi posebno naglašavamo da je Mirjana Vrbat Škopac sve bitne političke odluke i poteze donosila sa znanjem, podrškom i prema prethodno donesenim odlukama Gradskog odbora SDP-a, a da će za vrijeme obnašanja dužnosti pročelnice sve svoje stranačke aktivnosti zamrznuti, što očekujemo i od svih drugih pročelnika grada Umaga. Medijski linč koji je uslijedio nakon zakonito provedenoga javnog natječaja možemo tumačiti isključivo kao plod predizborne nervoze i straha od izbornih rezultata.
GO SDP-a grada Umaga ovu temu smatra zaključenom te sve političke rivale koji smatraju da se politika void na način na koji to oni čine, podmetanjem, obmanjivanjem i laganjem javnosti u svrhu skupljanja predizbornih poena, pozivamo da nagomilanu energiju usmjere na iznalaženje riješenja za bolji život građana našega grada.

Predsjednica Gradskog odbora: Sanja Bosnić, v.r.This article comes from SDP Umag
http://www.sdp-umag.org

The URL for this story is:
http://www.sdp-umag.org/modules.php?name=News&file=article&sid=613