Odluka
Datum: 31.05.2010
Tema: SDP - UMAG


Gradski odbor SDP-a grada Umaga na sjednici od 29. svibnja ove godine, raspravljao je o prijedlogu Gradonačelnika Grada Umaga o imenovanju Sanje Benčić za ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta ‘’Ante Babić’’ Umag.

Zaključeno je da je u ranije provedenim natječajima bilo dosta propusta, zbog čega je GO SDP-a bio protiv donošenja odluke o imenovanju, ne upuštajući se u imena i stručne kvalifikacije kandidata. Međutim, obzirom da je ovoga puta ipoštovana propisana procedura, da predložena kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja, a imajući u vidu ovlaštenje Gradonačelnika Grada Umaga da Gradskom vijeću predlaže kandidata za ravnatelja Učilišta, GO SDP-a smatra da da više ne postoje nikakve stvarne niti formalne zapreke da se podrži prijedlog gradonačelnika i na taj način konačno riješi ovo pitanje.

S tim u vezi naglašeno je da je ovo već treći Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Učilišta i da su se oko ovog imenovanja vodile najduže polemike od konstituiranja sadašnjeg saziva Gradskog vijeća, a koje su naštetile svima: kandidatima/kinjama, Gradu Umagu, a ponajviše samoj ustanovi koja već gotovo 55 godina uspješno obavlja svoje zadaće radi kojih je osnovana i koja u stručnim krugovima ima izuzetno dobru reputaciju.

Ne ulazeći u usporedne vrijednosti i kriterije kojima se Gradonačelnik vodio prilikom predlaganja, želimo vjerovati i nadamo se da je predložena najkompetentnija kandidatkinja! Podržavamo prijedlog gradonačelnika i zbog toga što smatramo da treba dati priliku mladim ljudima.

Međutim, pokaže li se da je Gradonačelnik pogriješio u odabiru i da je predložio osobu čija znanja i vještine ne omogućavaju daljnji razvoj ustanove, morat će preuzeti odgovornost za svoj prijedlog, a SDP će javno tražiti da Gradonačelnik pokrene postupak razrješenja imenovane ravnateljice.

GRADSKI ODBOR SDP-a GRADA UMAGA
This article comes from SDP Umag
http://www.sdp-umag.org

The URL for this story is:
http://www.sdp-umag.org/modules.php?name=News&file=article&sid=620